OMMOORDSE MIXED HOCKEY CLUB
De leukste club in omstreken !

Club logoWelkom bij OMHC

Welkom op onze vernieuwde website. Hier vindt u alles wat u moet weten over OMHC (ook wel Ommoord genoemd) en leest u de meest actuele berichten. OMHC is een professionele, goed georganiseerde, financieel gezonde hockeyvereniging met een open cultuur die gedragen wordt door vrijwilligers waar plezier, respect, trots, prestatie, ambitie en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Ouders die nooit gehockeyd hebben zijn bij OMHC de afgelopen jaren ook steeds meer gaan trainen en er spelen zelfs 4 zogenaamde trim teams met veel ouders die aangestoken zijn door het hockeyvirus. Onze dames en heren 1 spelen komend seizoen in de 2e klasse en sommige eerste jeugdteams spelen 1e klasse in het district Zuid Holland.

"OMHC is een professionele, gestructureerde, financieel gezonde hockeyclub met een transparante cultuur die gedragen wordt door vrijwilligers waar plezier, respect, trots, prestatie, ambitie en maatschappelijke verantwoording centraal staan.”

Wij bouwen nog steeds aan onze mooie club. Dit kunnen we niet alleen met onze vrijwilligers maar hebben we ook leden en ouders voor nodig.

Guus van 't Oor
Voorzitter OMHC

NieuwsClub logo

Drankjes trainers

23-9 - Wij zijn ongelooflijk blij met alle trainers voor onze 65 jeugdteams, dit ... Lees meer

Jeroen Hertzberger herfstkamp

23-9 - Lees meer

Nieuwe OMHC website

23-9 - De OMHC-app is alweer een hele tijd "on air”. Maar de club blijft zich op ... Lees meer

Levering nieuwe clubkleding

22-9 - Per vandaag kunt u geen tenues meer halen via de voucher regeling bij DAKA ... Lees meer

Scheidsrechtersexamen 30 september

21-9 - Gezien het aantal deelnemers aan het scheidsrechtersexamen op vrijdag 30 ... Lees meer

Invalregeling jeugd voor komend seizoen

16-9 - Invallen in een ander team is niet zo eenvoudig als het lijkt. De KNHB heeft ... Lees meer

Rotterdampas korting contributie

14-9 - Naar aanleiding van de verstuurde contributie nota's komen er veel vragen ... Lees meer

Gebruik veld 3 doordeweeks vanaf 18:00uur

13-9 - Sinds dit seizoen hebben wij eindelijk de mogelijkheid om vanaf 18:00 uur 5 ... Lees meer

Sluitingstijden clubhuis

12-9 - In verband met de uitbreiding van het gebruik van het derde veld en daarbij de ... Lees meer
 
Overig nieuws

Club logoHockey

Club logoFAQ

Staat uw vraag er niet bij neem dan contact op met info@omhc.nl

Algemeen
In het organisatie overzicht staan alle commissies met haar leden en de contactgegevens.
OMHC wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenscommissie kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De vertrouwenscommissie is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. 

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en één of meerdere leden van de vertrouwenscommissie plaatsvinden zijn vertrouwelijk; daar wordt niemand anders van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn per e-mail te bereiken via vertrouwenscommissie@omhc.nl

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
Het OMHC tenue is koop bij Daka Sport aan de Abraham van Stolkweg 64 in Rotterdam.
De tuchtcommissie is een onafhankelijke commissie binnen OMHC belast met de afhandeling van misstanden die plaatsvinden tijdens of buiten de wedstrijden.

Als een lid in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd (rode kaart) of in één seizoen drie of meer keren tijdelijk uit het veld is gestuurd (gele kaarten), dan wordt door de KNHB een tuchtzaak aanhangig straf tegen de betreffende speler of coach. De Tuchtcommissie zorgt voor de administratieve afwikkeling, onderhoudt contact met de KNHB en ziet toe op naleving van schorsingen en andere strafmaatregelen.

Als het bestuur redenen heeft aan te nemen dat een lid (of meerdere leden) in strijd heeft gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging, dan kan het bestuur de Tuchtcommissie verzoeken een zaak in behandeling te nemen. De Tuchtcommissie stelt een onderzoek in en adviseert het bestuur over de te nemen (straf)maatregelen.

De tuchtcommissie is per mail te bereiken via tuchtcommissie@omhc.nl.
Voor het seizoen 2016-2017 staan de volgende activiteiten gepland:

Hockey
Voor alle teams in de E-jeugd wordt er jaarlijks de verplichte Jongste Jeugddag georganiseerd. Deze jongste Jeugddag kan zowel bij OMHC als bij een andere vereniging zijn. Deelname aan deze jongste Jeugddag is verplicht en komt voor rekening van OMHC en is dus voor deze teams geheel kosteloos.

Uiteraard is het voor alle teams leuk om zich voor toernooien in te schrijven, echter de kosten hiervoor zullen door de teams zelf betaald moeten worden en inschrijving hiervoor moet men als team zelf regelen.

In de OMHC app staat een totaal overzicht van alle toernooien die worden georganiseerd. Ook op de website van de KNHB staat het totale aanbod van toernooien: link
Tijdens de schoolvakanties vervallen in principe alle trainingen van de Jeugd en Jongste Jeugd, tenzij trainers en coaches anders afspreken met de desbetreffende teams. Houd altijd de website in de gaten voor het laatste nieuws over de trainingen!
Senioren teams trainen wel gewoon door.
Ledenadministratie
U kunt uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en emailadres, aanpassen door in te loggen op de site. Ook kunt u deze gegevens via de OMHC app wijzigen.
Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient voor Jeugd en Jongste Jeugd vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden, voor senioren vóór 1 juli. Om op te zeggen dient u hier in te loggen. Hierna kunt u uw opzegging sturen naar de ledenadministratie:
Hockeyvereniging OMHC
T.a.v. ledenadministratie
Marcel Duchampplein 810
3059 RD Rotterdam

De opzegging is pas definitief indien u een bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons kunt laten weten waarom u heeft besloten om het lidmaatschap te beëindigen. Is de reden eenduidig, zoals bij een verhuizing, dan is het goed dit te weten. Ligt het op een ander vlak dan kunnen wij hier met het oog op de toekomst wellicht nog iets van leren. Wij vinden het zonder meer jammer dat u onze vereniging als lid gaat verlaten.
De contributies voor het seizoen 2016/2017 zijn tijdens de ledenvergadering van 21 mei 2012 als volgt vastgesteld:

Senioren

€ 285

A- en B-jeugd

€ 223

C- en D-jeugd

€ 200

E-jeugd

€ 186

F-jeugd

€ 166

Hockeyschool

€ 129

Funkey

€ 90

Trainend lid/Trimmers

€ 150

Spelende trimmers

€ 175

Dames Dinsdag

€ 223

Algemeen

Inschrijfgeld

€ 62

€ 40

Zaalhockey

€ 35


Indien u op of na 1 januari als nieuw (trainend) lid actief bent bij onze vereniging dan wordt van het lopend seizoen 50% van het contributiebedrag in mindering gebracht. Indien een lid zich voor 1 januari inschrijft, wordt het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen gefactureerd. In beide gevallen geldt, het inschrijfgeld bent u volledig verschuldigd.

Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester:
penningmeester@omhc.nl.
OMHC vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten en is daarom ook aangesloten bij het Jeugdsportfonds.
Via de site rotterdam.jeugdsportfonds.nl kan een bijdrage worden aangevraagd wanneer de financiële middelen ontbreken om de contributie te betalen. Jeugdsportfonds Rotterdam creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Na plaatsing in een team zijn de eerste 4 trainingen proeftrainingen. Mocht u beslissen om te stoppen tijdens deze 4 proeftrainingen dan bent u geen kosten verschuldigd en zit u niet vast aan uw contributieverplichting. Uw eventuele afgegeven automatische incasso wordt inactief.

Let op: u kunt geen wedstrijden spelen zolang u proeflid bent. Als u onverhoopt een wedstrijd gaat spelen dan wordt uw proeflidmaatschap per direct omgezet in een lidmaatschap en bent dan uw contributie en inschrijfkosten verplicht.
Indien u op of na 1 januari als nieuw (trainend) lid actief bent bij onze vereniging dan wordt van het lopend seizoen 50% van het contributiebedrag in mindering gebracht. Indien een lid zich voor 1 januari inschrijft, wordt het gehele contributiebedrag voor het lopende seizoen gefactureerd. In beide gevallen geldt, het inschrijfgeld bent u volledig verschuldigd.
Vanaf het derde gezinslid, op basis van leeftijd, geldt een korting van 25% op de contributie van het derde, vierde, vijfde, enz. lid?
Indien u lid bent van onze vereniging en in het bezit bent van een geldige Rotterdampas, kunt u gebruik maken van de Rotterdampas-korting. U kunt deze korting als volgt ontvangen. Stuur een kopie van de Rotterdampas (voor en achterzijde), met vermelding van bankrekening, naam, adres en woonplaats voor 15 januari van het lopende seizoen naar: rotterdampas@omhc.nl
OMHC zal dan medio april van het lopende seizoen een bedrag van € 25 per aanvraag uitbetalen. Eigen verrekening met de contributienota is niet toegestaan. Na 15 januari van het lopende seizoen worden er geen aanvragen van de Rotterdampas-korting meer in behandeling genomen.
Sponsoring
Waarom OMHC?
Hockeyclub OMHC is gevestigd midden in de wijk Nesselande in Rotterdam. OMHC is een vereniging die groeit en is een echte familievereniging. Vaak zijn meerdere leden uit een familie actief, zowel op het veld als speler of naast het veld als vrijwilliger. In Nesselande wonen ruim 10.000 mensen met gemiddeld twee tot drie kinderen per gezin. Vierentachtig procent van de inwoners is tussen de 15 en 65 jaar werkt en het gemiddeld inkomensniveau is boven modaal.

Wie bereikt u met uw sponsoring?
- 1.000 leden en hun families
- Ondernemers en beslissers binnen grotere ondernemingen
- Elk week ongeveer 2.000 bezoekers op de vereniging
- Per maand circa 2.500 bezoekers op omhc.nl en 1.400 bezoekers aan de app
- Regio Zuid-Holland

Het belang van sponsoring
Sponsoring is voor OMHC een zeer belangrijke inkomstenbron. Sponsorbijdragen gebruiken we voor het verbeteren en onderhouden van de hele hockeyclub. Zo kopen we materialen, betalen we trainers en onderhouden we het clubhuis met behulp van de sponsorinkomsten.
U kunt op verschillende manieren sponsor zijn van OMHC. Denk bijvoorbeeld aan teamsponsoring, lidmaatschap van de OMHC Business Club of online sponsoring.

1. Kledingsponsoring
Reclame-uitingen op het officiële OMHC-shirt (uit en thuisshirt) zijn voorbehouden aan de hoofdsponsor en de shirtsponsoren. Op het shirt, broek, rok en sokken zijn geen andere sponsoren of reclame-uitingen toegestaan. De wedstrijdtenues zijn te bestellen bij een door de vereniging aan te wijzen leverancier, zijnde Daka. Alle wedstrijden worden in het officiële clubtenue gespeeld.
Lees hierover ook het huishoudelijk regelement: log in, ga via "Club" naar "Documenten" en daarna naar "Bestuursdocumenten".

2. Teamsponsoring
Wilt u een team sponsoren? Dat is goed nieuws voor het team dat u op het oog heeft. Neem de volgende stappen voordat u een OMHC-team gaat sponsoren:

Stap 1: Neem contact op met de OMHC-sponsorcommissie via sponsoring@omhc.nl.
Teamsponsoring kan alleen na akkoord van de OMHC-sponsorcommissie. Dit om conflicten met bestaande sponsorafspraken te voorkomen en om na te gaan of uw sponsorwensen binnen het beleid van OMHC passen. Na akkoord kunt u de teamsponsoring regelen.

Stap 2: Bepaal welke kleding of items u wilt sponsoren.
Als u trainingspakken wilt sponsoren dan dienen dit de trainingspakken van Adidas te zijn. Deze zijn te bestellen bij Daka.
Overige materialen, denk aan sweaters, sticks, sticktassen, schoenen, haarbanden, bodywarmers, truien, jacks, etc. kunt u als sponsor zelf uitzoeken.

3. Bordsponsoring
OMHC telt ruim 1.000 leden en vele bezoekers uit de regio. Onze mooie accommodatie (drie kunstgrasvelden, een keeperstrainingsveld en een clubhuis) biedt prima mogelijkheden een bord te plaatsen met uw reclame-uiting.

Met bordsponsoring bent u zichtbaar langs veld 1 en/of veld 2. U gaat de bordsponsoring aan voor drie jaar (start in augustus/september). Kosten van bordsponsoring:
• €250,- per jaar
• €400,- eenmalige productiekosten voor het bord
Een sponsorbord is 300x76 cm. U bestelt het bord bij onze vaste leverancier en betaalt eenmalig de kosten voor de productie.

4. Online sponsoring:
Wilt u uw online zichtbaarheid vergroten? Dat is mogelijk bij OMHC. Iedere maand trekt www.omhc.nl circa 2.500 bezoekers. Voor de app zijn dit er maandelijks 1.400. Daarnaast heeft OMHC een eigen Facebook en LinkedIn-pagina.

Online sponsoring bevat:
- Banner op website en app
- Mogelijkheid om posts te plaatsen op de OMHC-FB of LinkedIn-pagina
- Mogelijkheid om 1 keer per jaar via website+app uw reclame of content te delen
- Uiting op Wifi inlogpagina
- Narrowcasting en beamer in het clubhuis

Online sponsoring bedraagt €250 per jaar.

Sponsoring op maat
Bij OMHC is het mogelijk om sponsoring op maat samen te stellen. Wij kijken met u welke mogelijkheden er voor u zijn binnen OMHC. De kosten zijn variabel en hangen samen met uw wensen. Sponsoring op maat start vanaf een clubinvestering vanaf ongeveer €2.000,- euro per jaar. De looptijd bepaalt u in overleg met de sponsorcommissie.

Alle bedragen voor sponsoring zijn exclusief BTW.

Contact met de sponsorcommissie
Bent u geïnteresseerd in sponsoring van OMHC? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via sponsoring@omhc.nl. U hoort snel van ons.
Vrijwilliger
OMHC is een vereniging van en door vrijwilligers. Wij kunnen dan ook altijd vrijwilligers gebruiken. U kunt bijvoorbeeld actief worden in een commissie, training geven, wedstrijden fluiten.
Wilt u ook vrijwilliger worden, neem dan contact op met info@omhc.nl.
Als u bardienst heeft krijgt u hier een email over. Ook kunt u in de agenda in de app zien of u bent ingedeeld voor bardienst.
OMHC reikt jaarlijks twee trofeeën aan jeugdspelers uit. Het betreft de AV (Alexander Vreede) trofee voor de jongens en de GH (Georgina Hagen) trofee voor de meisjes.

De AV (Alexander Vreede) trofee is tijdens het familietoernooi van 1987 door de toenmalige voorzitter Alexander Vreede beschikbaar gesteld voor de meest talentvolle en sportieve jeugdspeler van OMHC. Deze jeugdspeler zet zich ook bovengemiddeld in voor de vereniging door het geven van bijvoorbeeld trainingen, het fluiten van wedstrijden, het verlenen van hand- en spandiensten tijdens evenementen of activiteiten van de vereniging of anderszins. Tot 2008 is de AV-trofee altijd aan een jeugdspeler en een jeugdspeelster uitgereikt.

In 2009 heeft het bestuur van OMHC voor de jeugdspeelsters de GH (Georgina Hagen) trofee ingesteld. Ter nagedachtenis aan Georgina, die in 1992 de AV-trofee won. Georgina was speelster van Dames 1 en altijd zeer actief binnen de vereniging.

Georgina is op 1 september 2008 op 29-jarige leeftijd overleden.

Coaches en trainers kunnen jeugdspelers en –speelsters gedurende het seizoen voor de trofeeën aandragen. Het bestuur van OMHC bepaalt uiteindelijk welke jeugdspeler en –speelster de trofee uitgereikt krijgt.