header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
3-12-2019

Fluitbeurten

Alle jeugdleden vanaf de B-leeftijd zijn verplicht om ten minste 3x per seizoen onbetaald een fluitbeurt te vervullen. Dit geldt ook voor de zaal.

Indien een jeugdlid zijn of haar toegedeelde wedstrijd niet kan fluiten, zal hij/zij zelf voor vervanger moeten zorgen, bij voorkeur uit zijn of haar eigen team. Opgave hiervan dient te worden gemeld via [email protected].
Het niet kunnen regelen van vervanging of indien een jeugdlid zonder opgave van reden niet komt opdagen zal de Arbitrage commissie dit doorgeven aan het (jeugd)bestuur van OMHC.

Het (jeugd)bestuur van OMHC is gerechtigd passende maatregelen te treffen, zoals het uitsluiten van deelname aan wedstrijden, het uitsluiten van deelname aan feesten, het toebedelen van extra fluitbeurten en het opleggen van boetes of andere sancties.

Zie ook het arbitragereglement in de bijlage.

Arbitrage commissie

Bijlage