Inschrijfformulier
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto

Inschrijvingsformulier OMHC


Keuze aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
 
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Hockeyclub OMHC te Rotterdam om van mijn bank- of girorekening bedragen af te schrijven wegens de incassering van de contributie van zowel de veld- als de zaalhockeycompetitie. (Ik verklaar hierbij van de hierboven van toepassing verklaarde voorwaarden kennis te hebben genomen, deze te hebben begrepen en met de inhoud ervan akkoord te zijn.) NB: Voor het inschrijven als vrijwilliger wordt geen contributie geïnd.

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Extra Informatie
 
Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u het inschrijfformulier automatisch gemaild. Gelieve deze uit te printen, te ondertekenen en op te sturen naar het adres dat u bij de bevestiging toegestuurd krijgt.

 
   
   
   
   
   
   
   
Diploma's
 
Hieronder kunt u aangeven of u in het bezit bent van diploma's en/of certificaten