Hockeygear Link
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
7-9-2023

Sportiviteit & respect

Iedereen wil plezier beleven op en rond het hockeyveld. Of je speler, trainer/coach, scheidsrechter, vrijwilliger of ouder bent en ongeacht het niveau dat je speelt. Helaas krijgen we nog te veel meldingen van onbehoorlijk en onsportief gedrag van begeleiding en toeschouwers.We hechten als vereniging veel waarde aan een veilig sportklimaat, waar we respectvol met elkaar omgaan.

Moedig je team aan op een positieve manier en geef complimenten, ook aan de tegenstander, begeleiding en scheidsrechters. Geef als ouder / volwassene het goede voorbeeld en bedenk dat scheidsrechters en andere vrijwilligers er voor jouw team staan in hun vrije tijd.

Het gezamenlijk opruimen van de ballen, na de wedstrijd een drankje drinken met de tegenstander of je vrijwillig inzetten voor jouw vereniging; allemaal voorbeelden van sportief en respectvol gedrag, dát is hockey!

OMHC Bestuur